EVENT FEST 2020 SE PŘESOUVÁ NA JINÝ TERMÍN.

Po diskusi s partnery a především s hostiteli akce (Cubex Centrum Praha a KC City) jsme v tuto chvíli nalezli náhradní termín pro EVENT FEST 2020. Bude jím 19. srpen 2020. Místo konání zůstává stejné. Jsme přesvědčení, že v současné situaci bude mít připravované oborové setkání pro nás všechny, kteří se pohybujeme v eventovém businessu, zcela nový rozměr.

Pracujeme nad rozšířením programu konference i doprovodného programu Expo části. Určitě zařadíme aktuální témata, která budou pro celý eventový sektor nanejvýš důležitá. Pevně věříme, že až se v půlce srpna potkáme, Event Fest bude jeden z odrazových můstků do další „nové“ etapy v eventovém businessu, přispěje k nastartování co nejrychlejšího oživení v našem sektoru a nabídne prostor pro vzájemnou podporu.

Sledujte nás na sociálních sítích, budeme vás průběžně informovat o aktuálním vývoji a tématech, která pro vás připravujeme. Čeká nás restart, který nebude úplně jednoduchý, ale současně nabídne nové příležitosti, prostor pro eventové inovace i netradiční podoby eventů.

Společně to zvládneme!

V Praze 31. 3. 2020

Vzhledem ke vzniklé situaci ohledně šíření koronaviru v České republice a s tím souvisejícího aktuálního zákazu akcí s účastí nad 100 lidí, jsme nuceni toto nařízení respektovat.

Jsme si vědomi turbulencí, které v celém eventovém sektoru nastávají, a velmi závažné situace, která dopadá na všechny firmy v eventovém sektoru. Ačkoliv nejsme zastánci ukvapených rozhodnutí a rozhodně nechceme naším krokem živit paniku, nejistota spojená s dobou trvání tohoto zákazu, nás vede k jedinému možnému řešení dané situace. A tou je přesunutí Event Festu 2020 na jiný (pozdější) termín.

Nemá smysl držet nás všechny v napětí a čekat, co přinesou nejbližší dny a zdali třeba ještě není šance v původním termínu akci uskutečnit. I z reakcí přihlášených vystavovatelů a partnerů cítíme, že rozhodnutí o přesunu akce je správné.

Spolu s hlavními partnery již tedy náhradní termín pro jaro 2020 hledáme a budeme vás o něm neprodleně informovat. Se všemi domluvenými smluvními závazky a partnerstvími počítáme na nový termín. Zakoupené vstupenky taktéž zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení a hodně sil všem v této nelehké době.

V Praze 10. 3. 2020

Za tým EVENT FEST
Aleš Kužílek (project manager)